WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS SPIKY

GIỮ NẾP CỨNG, KHÔNG BẾT DÍNH

Xmen For Boss Spiky – Hương Năng Động Tươi Mát

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Spiky là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Dựng Cá Tính nhờ khả năng giữ nếp cứng nhưng vẫn tự nhiên, không bết dính.

70g
Cập nhật thông tin:

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS SPIKY

GIỮ NẾP CỨNG, KHÔNG BẾT DÍNH

Xmen For Boss Spiky – Hương Năng Động Tươi Mát

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Spiky là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Dựng Cá Tính nhờ khả năng giữ nếp cứng nhưng vẫn tự nhiên, không bết dính.

70g

Cập nhật thông tin:

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

Vui lòng chọn kênh mua hàng

wax vuot toc