WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS FREESTYLE

Nếp tự nhiên, kiểu linh hoạt

Xmen For Boss Freestyle– Hương Sang Trọng Tinh Tế

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Freestyle là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Nhẹ Tự Nhiên nhờ khả năng giữ nếp bền mà không đơ cứng.

70g
Cập nhật thông tin:

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS FREESTYLE

Nếp tự nhiên, kiểu linh hoạt

Xmen For Boss Freestyle– Hương Sang Trọng Tinh Tế

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Freestyle là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Nhẹ Tự Nhiên nhờ khả năng giữ nếp bền mà không đơ cứng.

70g

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

Vui lòng chọn kênh mua hàng

wax vuot toc