WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS CLEAN CUT

Giữ nếp lâu, tạo rõ nếp

 Xmen For Boss Clean Cut – Hương Trầm Nội Lực.

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Clean Cut là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Ngược Gọn Gàng đầy lịch lãm nhờ khả năng giữ nếp tóc lâu cùng độ bóng vừa phải giúp tạo rõ nếp tóc

70g
Cập nhật thông tin:

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS CLEAN CUT

Giữ nếp lâu, tạo rõ nếp

 Xmen For Boss Clean Cut – Hương Trầm Nội Lực.

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Clean Cut là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Ngược Gọn Gàng đầy lịch lãm nhờ khả năng giữ nếp tóc lâu cùng độ bóng vừa phải giúp tạo rõ nếp tóc

70g

Cập nhật thông tin:

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

Vui lòng chọn kênh mua hàng

wax vuot toc