WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS FREESTYLE

HƯƠNG NĂNG ĐỘNG TƯƠI MÁT

Xmen For Boss Freestyle – Nếp tự nhiên, kiểu linh hoạt

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Freestyle là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Nhẹ Tự Nhiên nhờ khả năng giữ nếp bền mà không đơ cứng.

70g
Cập nhật thông tin:

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

WAX VUỐT TÓC
X-MEN FOR BOSS FREESTYLE

HƯƠNG NĂNG ĐỘNG TƯƠI MÁT

Xmen For Boss Freestyle – Nếp tự nhiên, kiểu linh hoạt

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Freestyle là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Nhẹ Tự Nhiên nhờ khả năng giữ nếp bền mà không đơ cứng.

70g

SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

Vui lòng chọn kênh mua hàng

dau goi