X-Men Phiên Bản Đặc biệt

Phiên Bản
Đặc Biệt

X-Men <span style="color:#f26c22">Fire</span>

Dầu Gội
X-Men Fire

X-Men <span style="color:#00b1e2">Water</span>

Dầu Gội
X-Men Water

X-Men <span style="color:#7ac31c">Wood</span>

Dầu Gội
X-Men Wood

X-Men <span style="color:#85888b">Metal</span>

Dầu Gội
X-Men Metal

X-men phiên bản đặc biệt

Phiên Bản
Đặc Biệt

X-Men <span style="color:#d3b800">Focus</span>

XỊT TOÀN THÂN
X-Men Focus

X-Men <span style="color:#e9292d">Brave</span>

XỊT TOÀN THÂN
X-Men Brave

X-Men <span style="color:#00b1e2">Impact</span>

XỊT TOÀN THÂN
X-Men Impact

X-Men <span style="color:#00b1e2">Freestyle</span>

X-MEN
FREESTYLE

X-Men <span style="color:#7ac31c">Spiky</span>

SÁP TẠO KIỂU TÓC
X-MEN SPIKY

X-Men <span style="color:#f26c22">Clean Cut</span>

X-MEN
CLEAN CUT

X-Men <span style="color:#7ac31c">Wood</span>

XÀ BÔNG
X-MEN WOOD

X-Men <span style="color:#f26c22">Fire</span>

XÀ BÔNG
X-MEN FIRE