Check list các trang đang hoàn thiện:

XMen

 

TRANG CHU X-MEN – CHƯA GẮN LINK 3 BỘ SẢN PHẨM – http://x-men.com.vn/xmen/

BO SAN PHAM – KHÔNG CLICK ĐƯỢC

TIPS AND TRICKS – KHÔNG CLICK ĐƯỢC

TRANG CHI TIET

 

 

XMEN SÁP VUỐT TÓC MỚI

CATEGORY: https://www.x-men.com.vn/xmen/tao-kieu-toc/

XMEN GEL VUỐT TÓC MỚI

Xmen-Go

 1. Trang Xmen Go có tin tức -> link
 2. Trang Tin chi tiết -> link
 3. Trang Danh mục tin -> link

VER 2

1. Bí quyết tạo kiểu tóc > Link
Chi tiết > Link

2. Bí quyết chăm sóc tóc > Link
Chi tiết > Link

3. Chăm sóc da > Link
Chi tiết > Link

X-MEN BOSS

 1. Trọn bộ sản phẩm: CHƯA DUYỆT: https://x-men.com.vn/x-men-boss-bo-san-pham-2/
 2. Trang dầu gội nước hoa cao cấp 3 chai: CHƯA DUYỆT: https://x-men.com.vn/x-men-dau-goi-nuoc-hoa/
 3. Trang xịt khử mùi: CHƯA DUYỆT: https://x-men.com.vn/xit-khu-mui-x-men-for-boss-motion/
 4. Trang lăn khử mừi: CHƯA DUYỆT: https://x-men.com.vn/lan-khu-mui-x-men-for-boss-motion/
 5. Trang Wax vuốt tóc: CHƯA DUYỆT: https://x-men.com.vn/wax-vuot-toc-x-men-for-boss-spiky/

 

 1. Trang chủ Xmen ->DONE link 
 2. Trang chủ Xmen cũ >DONE link
 3. Trang sp Mùi hương toát thần thái > DONE Link
 4. Trang sp Mann up Air >DONE Link
 5. Trang sp Mann up Amber >DONE Link
 6. Tips and tricks ->DONE Link

HƯỚNG DẪN:
– Muốn