PHÂN BIỆT SÁP VUỐT TÓC & GEL VUỐT TÓC

Gel vuốt tóc thường trong suốt, mềm và bóng. Trong quá trình sử dụng, gel gây dính và khá cứng. Những thập kỷ trước, đàn ông sử dụng gel rất nhiều, họ dùng trên tóc ẩm để đạt được độ bóng tốt hơn. Đến nay vẫn rất nhiều người sử dụng gel và yêu thích tính […]